Pronájem hřiště

Možnost krátkodobého i dlouhodobějšího pronájmu plochy hřiště.

            Na tabulce u vchodu hřiště jsou aktualizována kontaktní telefonní čísla, na kterých je, případnému zájemci, možné pronájem hřiště si dojednat.

Jsou tam čísla: M. Čapkové                        M. Římské                        J. Šretra

                        F. Prášila ml.                        P. Pudila                        V. Římského

Z tohoto výčtu vyplívají tedy lidé, kteří mají možnost hřiště, mimo jeho pravidelné používání (st. odpoledne nohejbal, út., čt. a ne. od 17 hod. volejbal atd. – může se měnit) pronajmout. Bude-li někdo, z výše vypsaných lidí, hřiště pronajímat, nemusí to nikomu oznamovat (ale může starostovi).

Výjimkou z tohoto, je nutnost oznámit každý pronájem správci hřiště, tj. bratru P. Pudilovi.

Důvody této nutnosti jsou tyto :

1. Jako správce musí vědět o pronájmu, aby mohl provést případnou kontrolu dění na hřišti a v případě nedodržení stanovených limitů, aby mohl zakročit.

2. To, že bude vědět o pronájmech mu snadno umožní odhalit jakýkoli nelegální pohyb na našem pracně a draze vybudovaném hřišti. A může opět zakročit.

3. Poslední důležitý důvod je ten, že vlastně jako jediný bude mít přehled o tom, kdo a kdy bude chtít mít naše hřiště pronajaté a díky tomu může, v případě paralelního zájmu, dohodnout se zájemcem jiný termín pronájmu. Dále pak bude mít přehled o tom, kdo pronajímal a kdo bude tedy odvádět penízky (a přibližně kolik) do naší kasy.   

         
Pravidla pronájmu:

-          Nájemce musí být pronajímatelem poučen o podmínkách a způsobu užívání hřiště.

-          Ve všechny dny je nutné akci na hřišti ukončit do 22 hod.

-          Pokud bude chtít nájemce trávit na hřišti třeba noc či více nocí pod stanem (proč né), je třeba nájemce obzvláště důrazně upozornit na dodržení nočního klidu v objektu. O akci musí vědět starosta a správce hřiště. Ti poskytnou nájemci poučení o užívání hřiště a uvědomí o nočním pronájmu objektu nejbližší sousedy. Správce hřiště může provádět během pronájmu kontrolu. Při konci pronájmu provede správce s nájemcem kontrolu a předání objektu.


Ceny pronájmu celého areálu (zázemí pro občerstvení, elektřiny, WC, hřiště,...):

pro soukromou akci

Vybírá se vždy vratná kauce 2000 Kč

Člen -  cena pronájmu 300 Kč / den + 100 Kč výčepní zařízení

Nečlen - cena pronájmu 800 Kč / den + 200 Kč výčepní zařízeníCeny pronájmu hřiště (bez využití zázemí pro občerstvení, elektřiny,..):

Člen -  cena pronájmu 50 Kč / hod.

Nečlen - cena pronájmu 100 Kč / hod.

Jestliže se her nohejbalistů či volejbalistů pravidelně zúčastňuje nějaká osoba, která není členem naší jednoty, činí její jednorázový poplatek za celou sezonu je – 500 Kč.

Pokud se her na hřišti zúčastní nepravidelně nějaká osoba, která není členem jednoty, činí její poplatek za jednu hru je 30,- Kč.

Platby pronájmů budou předány pokladníku naší jednoty br. F. Prášilovi:   

u  „ pravidelňáků „   ( 500,. Kč )  –  do  konce měsíce února hrací sezony,   

u  „ nepravidelňáků „ ( po 30,- Kč/hru ). Tyto částky budou zaznamenávat a vybírat „ šéfové „ hracích skupin, kteří pak, - na konci měsíce září, seznamy a celkovou částku vybraných poplatků odevzdají do pokladny.

TOTO JSOU, OD 12. 6. 2019, PLATNÁ PRAVIDLA PRONÁJMU NAŠEHO HŘIŠTĚ .

 Výbor jednoty.

            

Comments