O nás

- Založen v r. 1919 - alespoň tak jsme vyčetli ze staré kroniky obce Svatého Kopečka.

- v r. 1931 větší veřejné cvičení.

- 5. července pořádána Sokolská slavnost, za velké účasti občanů Sv. Kopečka.

- v r. 1940 Němci zastavená činnost i Sokola Svatý Kopeček. Sokolské hřiště obsazeno a využíváno organizací " HITLER JUGENT ", proto si členové zrušeného sokola vybudovali na lesním pozemku, se souhlasem lesníka pana Metoděje Dostála, volejbalové hřiště, které se používalo ještě po německé okupaci.

- Za německé okupace se členové zrušeného Sokola scházeli u řádové sestry Taxové. Byli to :

Beneš Josef Sokol Vladimír

Hlobil Josef Spáčil Ladislav

Jašek Gustav Stolář Josef

Morbitzer Karel Šafář Karel

Mucka Jan Šenková Libuše

Povíšil Květoslav Taxa Milan

Povíšilová Božena Taxová Drahomira

Zedník František

- Po osvobození ČSR RA hned koncem května roku 1945 znovuobnovení činnosti Sokola - ženy i muži. Starostou byl ředitel školy pan František Hansman, náčelníkem Gustav Jašek, náčelnicí Taxová Drahomíra. Členové Sokola po osvobození :

Hlobil Josef Spáčil Ladislav

Morbitzer Karel Šafář Karel

Mucka Jan Šenková Libuše

Povíšil Květoslav Taxa Milan

Povíšilová Božena Taxová Drahomira

Preiss Stanislav

- Po roce 1948 dochází k sjednocení tělovýchovných a sportovních organizací pod organizaci Sokola.

- Avšak v r. 1952 je Sokol zrušen a jeho členové vstupují do nově vzniklých tělocvičných organizací.

- 27. 4. 2000 byla na základě žádosti a iniciativy několika volejbalových nadšenců ze Svatého Kopečka, potvrzením ČOS v Praze znovuobnovena Tělocvičná organizace Sokol na Svatém Kopečku. Počet zakládajících členů bylo 13, k 20.11.2000 se rozšířil na 20. Hlavní jejich sportovní činností volejbal a nohejbal. Během své existence je tato malá skupina nadšenců aktivní i v jiné činnosti, neboť za krátkou dobu své existence stačila obnovit oplocení kolem areálu, který ji byl z majetku ČOS k její činnosti propůjčen.

Dnes je rok 2014, mnohé se změnilo. Hřiště se stalo naším majetkem, vybudovali jsme sociální zázemí, energetické přípojky, plážové hřiště a mnohé jiné. Hřiště je krásné a je na něm prima, dá se na něm provozovat velké množství různých sportů. Nezbývá než, aby jste se přišli podívat a přesvědčit, tzn. - hřiště využít.