Naše Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček vypracovala v lednu 2021 "Záměr na využití a rekonstrukci budovy Křičkova 4 a návrh organizace a provozu parkoviště Fojtství".

Bylo to na základě veřejné výzvy náměstkyně primátora paní Mgr. Markéty Záleské (ODS), která v roce 2020 na schůzi KMČ vyzvala naši jednotu o předložení dokumentace, ve které bude popsán záměr Sokola na rekonstrukci chátrající budovy na ulici Křičkova a přilehlých pozemků včetně parkoviště, za účelem vybudování společenského komunitního centra. To mělo sloužit Sokolu, místním spolkům a obyvatelům Svatého Kopečka. Rekonstrukce budovy měla být postupná a financovaná z vybraného parkovného.

Naše jednota v čele s Petrem Pudilem, Martou Čapkovou a Františkem Prášilem ml. se tohoto úkolu zhostila a v lednu 2021 předložili radě města Olomouce a panu primátorovi kompletně zpracovaný záměr včetně technického, ale i ekonomického řešení, jak ufinancovat celou rekonstrukci a následný provoz.

I přesto, že v záměru nebyly shledány ekonomické ani technické nedostatky, rozhodla v říjnu 2021 Rada města a následně v listopadu 2021 Zastupitelstvo města Olomouce o převedení budovy a všech přilehlých pozemků včetně parkoviště pod naší Základní školu Dvorského. Ta má postupně ve spolupráci se Sokolem Svatý Kopeček pracovat na obnově celého areálu, jak pro účely místních spolků, tak i školy.