O nás

           - Založen v r. 1919 - alespoň tak jsme vyčetli ze staré kroniky obce Svatého Kopečka.               

           - v r. 1931 větší veřejné cvičení.

           - 5. července pořádána Sokolská slavnost, za velké účasti občanů Sv. Kopečka.

         - v r. 1940 Němci zastavená činnost i Sokola Svatý Kopeček. Sokolské hřiště obsazeno a využíváno organizací " HITLER JUGENT ", proto si členové zrušeného sokola vybudovali na lesním pozemku, se souhlasem lesníka pana Metoděje Dostála, volejbalové hřiště, které se používalo ještě po německé okupaci.

           - Za německé okupace  se členové zrušeného Sokola scházeli u řádové sestry Taxové. Byli to :                                                      Beneš           Josef                           Sokol              Vladimír       

                                   Hlobil            Josef                           Spáčil              Ladislav

                                   Jašek            Gustav                        Stolář              Josef

                                   Morbitzer       Karel                           Šafář               Karel

                                   Mucka           Jan                             Šenková          Libuše

                                   Povíšil            Květoslav                    Taxa               Milan

                                   Povíšilová       Božena                       Taxová            Drahomira

                                                                                          Zedník            František

        - Po osvobození ČSR RA hned koncem května  roku 1945 znovuobnovení činnosti Sokola - ženy i muži. Starostou byl ředitel školy pan František Hansman, náčelníkem Gustav Jašek, náčelnicí Taxová Drahomíra. Členové Sokola po osvobození :                                 

                                   Hlobil              Josef                            Spáčil             Ladislav

                                   Morbitzer         Karel                           Šafář               Karel

                                   Mucka            Jan                              Šenková           Libuše

                                   Povíšil             Květoslav                     Taxa                Milan

                                   Povíšilová        Božena                       Taxová              Drahomira

                                   Preiss             Stanislav                    

            - Po roce 1948 dochází k sjednocení tělovýchovných a sportovních organizací pod organizaci Sokola.

            - Avšak v r. 1952 je Sokol zrušen a jeho členové vstupují do nově vzniklých tělocvičných organizací.

        - 27. 4. 2000 byla na základě žádosti a iniciativy několika volejbalových nadšenců ze Svatého Kopečka, potvrzením ČOS v Praze znovuobnovena Tělocvičná organizace Sokol  na Svatém  Kopečku. Počet zakládajících členů bylo 13, k 20.11.2000 se rozšířil na 20. Hlavní jejich sportovní činností volejbal a nohejbal. Během své existence je tato malá skupina nadšenců  aktivní i v jiné činnosti, neboť za krátkou dobu své existence  stačila obnovit oplocení kolem areálu, který ji byl z majetku ČOS k její činnosti propůjčen.

Dnes je rok 2014, mnohé se změnilo. Hřiště se stalo naším majetkem, vybudovali jsme sociální zázemí, energetické přípojky, plážové hřiště a mnohé jiné. Hřiště je krásné a je na něm prima, dá se na něm provozovat velké množství různých sportů. Nezbývá než, aby jste se přišli podívat a přesvědčit, tzn. -  hřiště využít.